Pris ved førstegangs kjøp på flytende Collagen

Kr. 967,- pr.pakke

10 % ved kjøp av 2 pakker

15 % ved kjøp av 3 pakker

Gjelder førstegangs kjøp!